Skip to content
Как се пише

 Как се пише: мана или манна?

   от Как се пише


Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата мана означава ’болест по растенията, главно…