Skip to content
Как се пише

 Как се пише: невяста или невеста?

   от Как се пише


Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Формата за мн.ч. е само невести. Невястата/Невестата…