Skip to content
Как се пише

 Как се пише: тресна или трясна?

   от Как се пише


Правилно е да се пише тресна, треснат (1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч., сегашно време), също и треснах, тресна,…