Skip to content
Как се пише

 Как се пише: ориентирам (се) или орентирам (се)?

   от Как се пише


Правилно е да се пише ориентирам (се). Думата е заета от немски – orientieren. Моля да ме ориентирате за курсовете…