Skip to content
Как се пише

 Как се пише: преобразование или преобразувание?

   от Как се пише


Правилно е да се пише преобразование, мн.ч. преобразования. Остава въпросът над кои функции може да се прилага преобразованието на Фурие. Още…