Skip to content
Как се пише

 Как се пише: инженер-физик или инженер физик?

   от Как се пише


Това сложно съществително име се пише полуслято – инженер-физик, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…