Skip to content
Как се пише

 Как се пише: канцерогенен или карцерогенен?

   от Как се пише


Правилно е да се пише канцерогенен, също и канцерогенна, канцерогенно, канцерогенни. Думата е заета от новолатински – cancerogenes (лат. cancer ’рак…