Skip to content
Как се пише

 Как се пише: крутон или кротон?

   от Как се пише


Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Съществителното име крутон, което най-често се употребява…