Skip to content
Как се пише

 Как се пише: височувствителен, високо-чувствителен или високо чувствителен?

   от Как се пише


Правилно е да се пише слято – високочувствителен, също и високочувствителна, високочувствително, високочувствителни.   С помощта на високочувствителна апаратура се…