Skip to content
Как се пише

 Как се пише: военномедицински, военно-медицински или военно медицински?

   от Как се пише


Това прилагателно име се пише слято – военномедицински, също и военномедицинска, военномедицинско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…