Skip to content
Как се пише

 Как се пише: хамелеон или хамелион?

   от Как се пише


Правилно е да се пише хамелеон, мн.ч. хамелеони. Думата е заета от гръцки чрез новолатински – chamaeleon. Йеменският хамелеон се…