Skip to content
Как се пише

 Как се пише: скрий (се), скрийте (се) или скрии (се), скриите (се) ?

   от Как се пише


Правилно е да се пише скрий (се), скрийте (се). При образуване на повелителни (заповедни) глаголни форми се пише й, ако…