Skip to content
Как се пише

 Как се пише: сандалов или санталов?

   от Как се пише


Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – сандалов/санталов, също и сандалова/санталова, сандалово/санталово, сандалови/санталови.…