Skip to content
Как се пише

 Как се пише: завладели или завладяли?

   от Как се пише


Правилно е да се пише завладели. Около 1430 г. инките завладели района и създали на тази територия две свои провинции…