Skip to content
Как се пише

 Как се пише: диагностично-лечебен, диагностичнолечебен или диагностично лечебен?

   от Как се пише


Правилно е да се пише полуслято – диагностично-лечебен, също и диагностично-лечебна, диагностично-лечебно, диагностично-лечебни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…