Skip to content
Николай Слатински

 И от Витоша по-високо има, и от Искъра по-дълбоко – също...

   от Николай Слатински


  В Теорията на системите има ключово правило - колкото повече една система взема своите решения без отчитане на началните и граничните условия, въздействията на външната среда и процесите в самата нея, толкова повече нараства вероятността в един момент системата да вземе решение с катасатрофични за нея последици.

чети по-нататък