Skip to content
Как се пише

 Пише ли се запетая при поради?

   от Как се пише


Думата поради е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставяне на запетая.   Проходът Хаинбоаз временно е затворен за движение поради наложителен…