Skip to content
Николай Слатински

 Защо 1 ноември е все повече всичко друго, но не и празник на будителите

   от Николай Слатински


  Честит празник и от мен!
  Получавам много поздравления, отговарям им и все се опитвам да кажа, че университетски преподовател (или учител) все още не означава Будител и аз себе си изобщо не се смятам за такъв. Да влизаш в аудитория (или в клас) е все повече длъжност. Да си Будител е мисия.
  Разбира се, отделни университетски преподаватели (или учители) могат да се издигнат до висотата на Будители. Но, честно да ви кажа, това у нас днес е много трудно и ще става още по-трудно, изключително трудно и дори невъзможно трудно.
  Във висшето образование, мога с горчивина да кажа, има ескалираща меркантилизация, на входа са парите на студентите, на изхода - дипломите, а вътре понякога, че дори прекалено често е като в черна кутия - никой не знае какво се случва и има ли изобщо учебен процес.
  Мнозина от нас се измъчват, като гледат как държавата няма необходимост от завършилите кадърни студенти, как ги подритва и издевателства над тях да стават овчари или ако не им харесва, да се пръждосват от страната.

чети по-нататък