Skip to content
Как се пише

 Как се пише: ботуши или бутуши?

   от Как се пише


Правилно е да се пише ботуши – форма за мн.ч. на ботуш. Думата е заета от румънски – botuş. Момичетата…