Skip to content
Как се пише

 Как се пише: лъкатуша, лакатуша или лакътуша?

   от Как се пише


Правилно е да се пише лъкатуша. Джипът зави надясно и пое по нов път, който лъкатушеше между гористите хълмове. Движението не беше…