Skip to content
Как се пише

 Как се пише: видеа или видеота?

   от Как се пише


Правилно е да се пише видеа – форма за мн.ч. на видео. YouTube предпочита да показва популярни видеа, защото се…