Skip to content
Стара София

 Новата загадка

   от Стара СофияПрез 30-те години София стремително и последователно се превръща в многоетажен град. По улици и площади се извисяват десетки нови кооперативни домове. Кое е мястото на нашата снимка?