Skip to content
Как се пише

 Как се пише: пътнотранспортен, пътно-транспортен или пътно транспортен?

   от Как се пише


Това прилагателно име се пише слято – пътнотранспортен, също и пътнотранспортна, пътнотранспортно, пътнотранспортни, тъй като е образувано от съчетание на…