Skip to content
Как се пише

 Пише ли се интервал пред и след знака за градус?

   от Как се пише


В официалните правописни и пунктуационни правила този въпрос не е уреден. Съветваме ви да не оставяте интервал (шпация) между числото,…