Skip to content
Как се пише

 Как се пише: мой или мои?

   от Как се пише


Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише мой. Това е форма за единствено число.   Калоян…