Skip to content
Как се пише

 Как се пише: нископлатен, ниско-платен или ниско платен?

   от Как се пише


Правилно е да се пише слято – нископлатен, също и нископлатена, нископлатено, нископлатени.   Под достойнството ми беше да работя…