Skip to content
Как се пише

 Как се пише: истински или истенски?

   от Как се пише


Правилно е да се пише истински, също и истинска, истинско. За истинския коледен дух е важна украсата – не само на елхата,…