Skip to content
Как се пише

 Как се пише: безпокоя (се), беспокоя (се) или безспокоя (се)?

   от Как се пише


Правилно е да се пише безпокоя (се). Думата има представка без- и корен -поко-, които се пишат по един и същи начин, независимо…