Skip to content
Как се пише

 Как се пише: съдебнопсихиатричен, съдебно-психиатричен или съдебно психиатричен?

   от Как се пише


Това прилагателно име се пише слято – съдебнопсихиатричен, също и съдебнопсихиатрична, съдебнопсихиатрично, съдебнопсихиатрични, тъй като е образувано от съчетание на…