Skip to content
Николай Слатински

 Паркетната лъскавост и приоритетите на обществото ни

   от Николай Слатински


  Прав е моят студент, който казва, че има нещо ненормално в обществото ни, щом то обсъжда поредната рокля на президентшата, докато Европа обсъжда поредната публикация за свирепата корупция в България...
  
  Някога не приемах изобилието от костюми, вратовръзки, обувки и проч. подробности от пейзажа на президента.
  е, че смятах, че президентът ни трябва да ходи в едно и също 5 години поред, но и да се кипри и преоблича ежедневно, когато част от народа ни плаче с горчиви сълзи, също не ми бе по душата. А мислено си мрънках по този повод – кога стана калайджия...

чети по-нататък