Skip to content
Как се пише

 Как се пише: препокривам или припокривам?

   от Как се пише


Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът препокривам и съответният глагол от свършен…