Skip to content
Как се пише

 Как се пише: бизнес център, бизнес-център или бизнесцентър?

   от Как се пише


Правилно е да се пише разделно – бизнес център, мн.ч. бизнес центрове, или слято – бизнесцентър, мн.ч. бизнесцентрове. Когато първата…