Skip to content
Как се пише

 Как се пише: административно-битов или административнобитов?

   от Как се пише


Правилно е да се пише полуслято – административно-битов, също и административно-битова, административно-битово, административно-битови. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…