Skip to content
Пътуване до...

 Пътуване до Тибет, Китай (1):

   от Пътуване до...


С Красен заминаваме за Тибет – спокойно, няма да прекараме седем години там, но въпреки това няма да е само за ден: в първата част ще влезем в Тибет, за да стигнем до езерото Илхун Ла Цо. Внимателно четете, защото накрая ще се изпитваме върху имената на преминатоте градове и планини! </em></p>  </div>

  <div class=