Skip to content
Как се пише

 Как се пише: застоялият или застоелият?

   от Как се пише


Правилно е да се пише застоялият, също и застоялия, застояли. Тази дума не се подчинява на правилото за променливото я.…