Tag Archives: абсциса

Как се пише: абсциса или абциса?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише абсциса. Думата е заета от новолатински – abscissa. Абсцисата се определя от абсцисната ос, която е хоризонтално разположената права в правоъгълната координатна система. Всички точки от правата MN имат абсциса 3.