Tag Archives: А или Ъ

Как се пише: <em>смърдя</em> или <em>смардя</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише смърдя, също и смърдиш, смърди, смърдим, смърдите, смърдят. В стаята смърди на цигари и просто…

Как се пише: <em>вазелин</em> или <em>възелин</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише вазелин. Думата е заета от английски чрез френски – vaseline. Вазелинът се използва в медицината…

Как се пише: <em>брътвеж</em> или <em>братвеж</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише брътвеж, мн.ч. брътвежи. Музиката стана оглушителна, а постоянният брътвеж от десетките разговори – почти непоносим.…

Как се пише: <em>произлязъл</em> или <em>произлязал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише произлязъл. Проверката при миналите свършени деятелни причастия, каквото е произлязъл, се прави с формата за…

Как се пише: сащисан или същисан?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише сащисан, също и сащисана, сащисано, сащисани. Думата има турски произход – şaştı- (основа за мин.…

Как се пише: обращаемост или обръщаемост?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише обращаемост. Когато периодът на обращаемост на парите се удължава, текущата ликвидност на предприятието се влошава.…

Как се пише: пастърма, пъстърма, пъстарма или пастарма?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише пастърма. Думата е заета от турски – pastırma. За да се направи пастърма не е…

Как се пише: подлакътник, подлакетник или подлакатник?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише подлакътник, мн.ч. подлакътници. Подлакътникът е разположен на удобно място и изобщо не пречи на водача…

Как се пише: подлакътник, подлакетник или подлакатник?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише подлакътник, мн.ч. подлакътници. Подлакътникът е разположен на удобно място и изобщо не пречи на водача…