Tag Archives: вещно-правни

Как се пише: вещноправен или вещно-правен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – вещноправен, също и вещноправна, вещноправно, вещноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вещно право. Според ответниците сделката е перфектна, породила е вещноправното си действие и с нея те са станали собственици на процесния имот. Адвокатската кантора има опит в решаването на съдебни […]