Tag Archives: вътрешнобанково

Как се пише: вътрешнобанков, вътрешно-банков или вътрешно банков?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – вътрешнобанков, също и вътрешнобанкова, вътрешнобанково, вътрешнобанкови.   Вътрешнобанковите преводи са по-евтини от междубанковите. За разлика от банковия надзор, осъществяван от органите на БНБ (външен контрол), вътрешнобанковият контрол се извършва от длъжностните лица в самата търговска банка. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие […]