Tag Archives: Дублети

Как се пише: <em>мях</em> или <em>мех</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Формата за мн.ч. е мехове. Гърдите му…

Как се пише: <em>граматичен</em> или <em>граматически</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – граматичен/граматически, също и граматична/граматическа, граматично/граматическо, граматични/граматически.…

Как се пише: <em>пръти</em> или <em>прътове</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми за мн.ч. на думата прът са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. В посочения по-долу…

Как се пише: действам или действувам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише действам. Преди 2002 г. формите действам и действувам бяха дублети, но сега правилен е само…

Как се пише: пожертвувателен или пожертвователен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: пожертвувателен/пожертвователен, също и пожертвувателна/пожертвователна, пожертвувателно/пожертвователно, пожертвувателни/пожертвователни. Препоръчителна е…

Как е правилно: далеч, далече или далеко?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Тези форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Григор е умен и талантлив и може…

Как е правилно: баси или басове?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато думата означава ’най-ниският мъжки глас’, ’певец с такъв глас’, ’музикален инструмент с ниска звучност’ или ’тон с ниска честота…

Как се пише: съществувание или съществование?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни – съществувание/съществование, мн.ч. съществувания/съществования. Препоръчителна е употребата на съществувание. За Петър Слабаков актьорството е второто съществувание/съществование,…

Как е правилно: ловчалия или ловчанлия?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни – ловчалия/ловчанлия, мн.ч. ловчалии/ловчанлии. Препоръчителна е употребата на ловчалия. Пловдивската галерия „Аспект“ открива новия сезон с…