Tag Archives: Дублети

Как се пише: <em>генотипи</em> или <em>генотипове</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми за мн.ч. на съществителното име генотип са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е…

Как се пише: <em>противопоказан, противопоказана, противопоказано, противопоказани</em> или <em>противопоказен, противопоказна, противопоказно, противопоказни</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете думи са дублети и могат да се използват в книжовната реч. Съветваме ви да пишете противопоказан, противопоказана, противопоказано, противопоказани,…

Как се пише: <em>мях</em> или <em>мех</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Формата за мн.ч. е мехове. Гърдите му…

Как се пише: <em>граматичен</em> или <em>граматически</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – граматичен/граматически, също и граматична/граматическа, граматично/граматическо, граматични/граматически.…

Как се пише: <em>пръти</em> или <em>прътове</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми за мн.ч. на думата прът са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. В посочения по-долу…

Как се пише: действам или действувам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише действам. Преди 2002 г. формите действам и действувам бяха дублети, но сега правилен е само…

Как се пише: пожертвувателен или пожертвователен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: пожертвувателен/пожертвователен, също и пожертвувателна/пожертвователна, пожертвувателно/пожертвователно, пожертвувателни/пожертвователни. Препоръчителна е…

Как е правилно: далеч, далече или далеко?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Тези форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Григор е умен и талантлив и може…

Как е правилно: баси или басове?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато думата означава ’най-ниският мъжки глас’, ’певец с такъв глас’, ’музикален инструмент с ниска звучност’ или ’тон с ниска честота…