Tag Archives: значение

Как се пише: <em>прехващам</em> или <em>прихващам</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът прехващам и съответният глагол от свършен…

Как се пише: <em>проектор</em> или <em>прожектор</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Съществителното име проектор, мн.ч. проектори, означава ’устройство,…

Как се пише: наесен или на есен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’през есента’, се пише слято – наесен.   Нови 300 места се откриват наесен в…

Как се пише: начисто или на чисто?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’в окончателен вариант, без поправки’, ’без следи от миналото’ или ’в ясни отношения’, се пише…