Tag Archives: изтръгвам

Как се пише: изтръгвам, изтръгна или изтъргвам, изтъргна?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише изтръгвам, изтръгна. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думите изт-ръ-гвам, изт-ръ-гна, има две съгласни, затова се пишат по този начин. Събирането на билки трябва […]