Tag Archives: комуникативноречеви

Как се пише: комуникативноречеви, комуникативно-речеви или комуникативно речеви?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – комуникативноречеви, също и комуникативноречева, комуникативноречево, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – речева комуникация. Учебната тетрадка е предназначена за развитие и усъвършенстване на комуникативноречевите компетентности на учениците и за обогатяване на речевия им опит. Водеща роля сред посочените комуникативноречеви умения имат уменията за […]