Tag Archives: контра аргумент

Как се пише: контрааргумент, контра-аргумент или контра аргумент?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – контрааргумент, мн.ч. контрааргументи. Не можеше да проговори, всеки контрааргумент, всяко опровержение сякаш се стапяше. Десетокласниците трябва да се справят със задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Забележка: Конкретното съществително име липсва в посочения източник, но в него […]