Tag Archives: кумулативност

Как се пише: кумулативност или комулативност?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише кумулативност. Думата е образувана от кумулативен, която е заета от немски (kumulativ) или френски (cumulatif). Ако ищецът е предявил обективно съединени искове при условията на кумулативност, съдът дължи ли произнасяне по всеки един от исковете?