Tag Archives: ловчанлия

Как е правилно: ловчалия или ловчанлия?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни – ловчалия/ловчанлия, мн.ч. ловчалии/ловчанлии. Препоръчителна е употребата на ловчалия. Пловдивската галерия „Аспект“ открива новия сезон с…