Tag Archives: осъвместяване

Как се пише: съвместяване, усъвместяване или осъвместяване?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише съвместяване. Имам ли право на допълнителна компенсация за съвместяване на две длъжности? Дългото пътуване до офиса пречи на съвместяването на семейния и професионалния живот.