Tag Archives: О или У

Как се пише: <em>дискос</em> или <em>дискус</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише дискос. Думата е заета от гръцки – δίσκος. След като се помолиш в църквата, пусни…

Как се пише: <em>очарователен</em> или <em>учарователен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише очарователен, също и очарователна, очарователно, очарователни. Това очарователно и странно място трябва да се опише!…

Как се пише: <em>синор</em> или <em>синур</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише синор, мн.ч. синори. Думата е заета от гръцки – σύνορον. Като вървяхме след нашите водачи,…

Как се пише: <em>даром</em> или <em>дарум</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише даром. Мисля, че е нередно да молиш някого да работи даром. Мениджърът на „Манчестър Юнайтед“…

Как се пише: <em>предупреден</em> или <em>предопреден</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише предупреден, също и предупредена, предупредено, предупредени. Американският президент Доналд Тръмп съобщи в Twitter, че Иран…

Как се пише: <em>криволича</em> или <em>кривулича</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише криволича. Между къщите криволичат тесни пътечки, къде отъпкани, къде обрасли с трева. Само подивели псета…

Как се пише: пожертвувателен или пожертвователен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: пожертвувателен/пожертвователен, също и пожертвувателна/пожертвователна, пожертвувателно/пожертвователно, пожертвувателни/пожертвователни. Препоръчителна е…

Как се пише: упълномощавам или опълномощавам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише упълномощавам, също и упълномощя. Съветът ми е да упълномощавате хора, които познавате много добре и…

Как се пише: комплектуване или комплектоване?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише комплектуване. Думата е образувана от глагола комплектувам. Комплектуването на художествената колекция на Националния военноисторически музей…