Tag Archives: О или У

Как се пише: окуражавам, окуража; укоражавам, укоража или окоражавам, окоража?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише окуражавам, окуража. Тренираше заедно с него, подлагаше тялото му на жестоки изпитания, окуражаваше го… Бях съвсем сам, нямаше кой да ми каже добра дума и да ме окуражи да продължа напред.

Как се пише: аксесоар или аксесуар?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише аксесоар, мн.ч. аксесоари. Думата е заета от френски – accessoire. Тази есен шалът е аксесоарът, който не трябва да пренебрегвате. Тук ще намерите идеи и предложения за абитуриентския бал – дрехи, прически, аксесоари.

Как се пише: полиуретан или полиоретан?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полиуретан. Полиуретанът е полимер (полиестер), който се произвежда от изоамини и алкохоли. Изделията от полиуретан имат значително по-дълъг живот и устойчивост в сравнение с каучуковите и металните.

Как се пише: оливам (се), олея (се) или уливам (се), улея (се)?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише оливам (се), олея (се). Думите оливам се и олея се са разговорни. Като отворя газирана напитка, обикновено оливам всичко. Снощи се оля с пиянското си изпълнение!

Как се пише: обитавам или убитавам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише обитавам. Балканската пъстърва обитава чисти и студени, богати на кислород води. Жилищата в Кюстендилска област се обитават средно от 1,3 лица.

Как се пише: опазвам (се), опазя (се) или упазвам (се), упазя (се)?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише опазвам (се), опазя (се). Чрез забавни занимания и игри децата учиха как да опазват природата. Каква е тази държава, в която дори премиерът не може да се опази от подслушване?

Как се пише: удържан или одържан?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише удържан, също и удържана, удържано, удържани. Какъв е размерът на данъка, който ви е удържан в Норвегия за 2017 данъчна година? Съдебният изпълнител вече е превел удържаната сума в полза на взискателя по изпълнителното дело. Министерството на финансите в Атина изготви програма за връщане на незаконно удържани суми от пенсионерите.

Как се пише: кумулативност или комулативност?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише кумулативност. Думата е образувана от кумулативен, която е заета от немски (kumulativ) или френски (cumulatif). Ако ищецът е предявил обективно съединени искове при условията на кумулативност, съдът дължи ли произнасяне по всеки един от исковете?

Как се пише: акупунктура или акопунктура?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише акупунктура. Думата е заета от новолатински – acupunctura (по лат. acus, ’игла ’ + punctura ’убождане’). Китайската традиционна медицина обединява широк кръг от лечебни практики: лечение с билки, акупунктура, масаж, специална гимнастика и диетична терапия. Акупунктурата не представлява научно оправдана форма на терапия и не съществуват доказателства за ефект, по-различен от плацебо.

Как се пише: увенчавам (се), увенчая (се) или овенчавам (се), овенчая (се)?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише увенчавам (се), увенчая (се). Това е фундаментален труд, който увенчава дългогодишната плодотворна дейност на учения. Усилията ми най-накрая се увенчаха с успех.