Tag Archives: О или У

Как се пише: пожертвувателен или пожертвователен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: пожертвувателен/пожертвователен, също и пожертвувателна/пожертвователна, пожертвувателно/пожертвователно, пожертвувателни/пожертвователни. Препоръчителна е…

Как се пише: упълномощавам или опълномощавам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише упълномощавам, също и упълномощя. Съветът ми е да упълномощавате хора, които познавате много добре и…

Как се пише: комплектуване или комплектоване?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише комплектуване. Думата е образувана от глагола комплектувам. Комплектуването на художествената колекция на Националния военноисторически музей…

Как се пише: публикация или побликация?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише публикация, мн.ч. публикации. Думата е заета от руски  (публикация), но има латински корени (publicatio ’разгласяване’).…

Как се пише: съществувание или съществование?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни – съществувание/съществование, мн.ч. съществувания/съществования. Препоръчителна е употребата на съществувание. За Петър Слабаков актьорството е второто съществувание/съществование,…

Как се пише: обучавам, убочавам, убучавам или обочавам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише обучавам, също и обуча. Двата глагола имат представка об- и  корен -уч-. В България нараства…

Как се пише: поощрение или поущрение?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише поощрение, мн.ч. поощрения. Поощрението е също толкова важно при възпитанието на децата, колкото и забележката.…