Tag Archives: Правопис

Как се пише? с Павлина Върбанова 2020-02-17 09:30:14

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Личните имена се съкращават по няколко начина. Запазва се само първата буква на името, след която се изписва точка. Това е правилно дори когато буквата означава гласна и след нея следват съгласни (Иван, Евгени).   Д. – Димитър, Димана Е. – Емилия, Евгени И. – Иван, Ивелина К. – Калина, Константин Л. – Любомир, Лиляна […]

Как се пише: невнесен или не внесен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – невнесен, също и невнесена, невнесено, невнесени.   Съдът намира, че жалбата е недопустима поради невнесена държавна такса за образуване на делото. Невнесените данъци от онлайн търговията се оценяват на 170 млн. лв. Частицата не се пише слято със следващото минало страдателно причастие, когато с нея се образува нова […]

Как се пише: низходящ или нисходящ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише низходящ, също и низходяща, низходящо, низходящи. Според годишния доклад на „Фрийдъм Хаус“ свободата на медиите e в низходяща спирала по целия свят. Силното низходящо ценово движение на държавните ценни книжа с фиксирана доходност все пак изчерпа потенциала си за момента.

Как се пише: железен, железни или желязен, желязни?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише железен, железни. Железните оксиди са химични съединения, съставени от желязо и кислород. Според скандинавската митология бог Тор носел железни ръкавици и размахвал тежък железен чук. Правописът на тези форми се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. […]

Как се пише: обезкървявам, обезкървя или обезкръвявам, обезкръвя?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише обезкървявам, обезкървя. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. В думите обезк-ър-вявам, обезк-ър-вя, след групата ър/ръ има една съгласна – в, затова се пише по този начин. Лошото управление […]

Как се пише: обучение, убучение, убочение или обочение?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише обучение. Правописът на втората гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме ще обуча, следователно се пише обучение. Логичният и очакван завършек на всяко обучение е дипломирането. Според мен целодневното обучение в училище не трябва да бъде задължително, а […]

Как се пише: жътварски или жетварски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише жътварски, също и жътварска, жътварско. Преди 2002 г. формите жътварски и жетварски бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Една жътварска машина бавно размахваше огромните си криле и мяташе снопите в стърнището. Няма я хорската глъч по мегданите, нито жътварските песни по нивите.  

Как се пише: низвергнат или низгвернат?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише низвергнат, също и низвергната, низвергнато, низвергнати. По онова време Далчев все още беше низвергнат от критици, литературни политически натегачи и цербери. Цветанов намекна, че много близки на партията хора са били низвергнати.

Как се пише: сиво-кафяв, сивокафяв или сиво кафяв? 

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – сиво-кафяв, също и сиво-кафява, сиво-кафяво, сиво-кафяви. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Акцентът в този минималистичен интериор е лилавото, което изпъква прекрасно на фона на по-неутралните цветове в сиво-кафявата гама. В оперението на пъдпъдъка са събрани всички багри на лятото […]

Как се пише: прахоляк или прахуляк?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише прахоляк. Думата се употребява в разговорната реч. Преди да снимам шкафа, забърсах прахоляка от него. Около нашия блок има няколко строежа и се вдига голям прахоляк.